Vyhlášení výsledků – 5. 3. 2019

Oznámení výsledků soutěže zúčastněným týmům prostřenictvím e-mailu. Zároveň spolu s vítězným týmem určíme termín vernisáže výstavy. Vzhledem k prostorám muzea, kde bude vernisáž probíhat, bude pozváno prvních 5 týmů.