Komise – 2. ročník

Alexandr Koráb, historik
Je nutné se stále ptát, zkoumat a hledat, proč a v čí prospěch se události dějí. Dějiny jsou našim zrcadlem, zrcadlem našeho bytí na této Zemi a ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.

Michal Kučerák, lektor
Minulost se nemýlí; mýlíme se my lidé když vzpomínáme. Je to minulost sama, která nám pomáhá porozumět tomu kdo jsme a může nás naučit to, jak se stát lepšími. Minulost je totiž naší branou do budoucnosti.

Dana Kyndrová, fotografka a kurátorka
“Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.” — George Orwell, anglický spisovatel a novinář 1903–1950

Petr Mlch, šéfredaktor fotobanky ČTK

Vojtěch Ripka, vedoucí oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
“Nudná jména, fakta a data – tak si mnoho lidí představuje historii. Historikové však uvažují o historii úplně jinak. Považují se za detektivy – často si nejsou jisti, co se stalo a co to znamená. Jen málokdy jsou mezi sebou ve shodě. Postup, ve kterém se člověk snaží přijít na to, co pořádně neví, nemá nic společného s bezduchým memorováním.” — Sam Wineburg, Stanfordova Univerzita