O SOUTĚŽI – 1. ročník

Soutěžní projekt Generace 00 je určen studentům středních škol a gymnázií. Jeho cílem je prezentovat autentický pohled a názor mladé generace na období komunismu. Každý rok tato soutěž přinese nové téma, které chce mladé lidi motivovat k reflexi a zamyšlení se nad vlastní historií.

TÉMA 1. ROČNÍKU – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – SÍLA MOCI

„Moc není ani dobrá, ani špatná. Moc se může stát dobrem, moc se může stát zlem, záleží na tom, kdo ji používá, jak s ní dovede zacházet.“ (Ladislav Mňačko – slovenský spisovatel)

Co tě napadne jako první, když slyšíš spojení SÍLA MOCI? Zamysli se, vzpomínej, ptej se a zkoumej! Není těžké si uvědomit, že lidské dějiny jsou také historií nenasytnosti a věčné honby za mocí. Co pro tebe znamená SÍLA MOCI? A co se stane, když ji konkrétní jedinec nebo společenství lidí zneužije proti ostatním? I naše dějiny jsou plné postav, které ve svých rukou soustředily moc. Co s ní dělali a co moc udělala s nimi? JAK TO VIDÍŠ TY?