Kritéria hodnocení – 1. ročník

Pro vyhodnocení soutěže bude sestavena hodnotící komise, která ohodnotí každý tým podle hodnotících kritérií na bodové škále (0-100 bodů).

A. OBSAHOVÁ STRÁNKA PROJEKTU (celkem 55 bodů)

  1. Volba tématu (10 bodů)
  2. Způsob uchopení tématu – původnost, originalita, inovativnost (25 bodů)
  3. Působivost projektu – emocionální vyznění, přesvědčivost, autentičnost (20 bodů)

B. FORMÁLNÍ STRÁNKA PROJEKTU (celkem 45 bodů)

  1. Úprava – dodržení rozsahu a šablony dokumentu definované zadavatelem včetně pravopisu (15 bodů)
  2. Struktura práce – anotace a umístění klíčových slov, práce s faktografií včetně obrazového či zvukového záznamu (15 bodů)
  3. Práce se zdroji – citace textu a způsob označení, odkazy na zdroje, uvedení zdrojů na závěr práce (15 bodů)