Technická specifikace – 2. ročník

Vaším úkolem je připravit podle svého návrhu autorský obsah pro expozici, která bude následně prezentována na 9 výstavních panelech s tiskovou plochou o rozměrech 125 cm (v) x 110 cm (š). Jeden z panelů může být zpracovaný tiskem na plný formát, rozměr 230 cm (v) x 120 cm (š).

Doporučený obsah návrhu pro expozici:

  1. Anotace – soubor ve formátu .doc, který obsahuje popis projektu, max. 3.200 znaků; stručný popis motivace výběru tématu, popis samotného projektu a metody, kterou jste postupovali.
  2. Podklady pro výstavu – soubor ve formátu .doc. Tento obsahuje texty rozdělené podle jednotlivých panelů  – max. počet znaků včetně mezer 1.350 znaků / 1 panel, tedy max. 12.000 znaků celkem. Texty jsou doplněné výběrem fotek, které jsou umístěné přímo v textu a v dokumentu.
  3. Zpracování výstavy – soubor ve formátu. pdf, který je vizuální reprezentací jednotlivých panelů. Může jít o návrh grafický, kreslířský nebo o maketu (včetně popisu jednotlivých panelů). Návrh obsahuje veškerý obrazový materiál, který má být součástí výstavy. Pokud se rozhodnete použít další média jako zvukové záznamy, dokumenty, plakáty, exponáty (busty, sochy, reálné předměty), mohou být umístěny mimo panely. Audio / video část, tedy video nahrávky, zvukové záznamy, video art, atd. je možný v celkové délce max. 4 min. K dispozici bude tablet nebo televize.

Max. velikost jednotlivých souborů je 30 MB. Doporučená podoba projektu.

V případě použitých fotografií je nutné, aby archivní snímky pocházely buď z fotobanky ČTK (uzavřena dohoda o poskytnutí snímků pro výstavu vítězného projektu) nebo z osobního vlastnictví soutěžících (archivní / nové). V případě použití jiného zdroje je nutné brát v potaz autorská práva a možnosti použít fotografii pro účely výstavy.

Dále je možné čerpat archivní materiály z Moravské zemské knihovny (přístup k fondům MZK a databázím je zajištěn na základě registrace zdarma).