FAQ

1. Je rozměr všech devíti panelů 230 cm x 120 cm?

Výstavy, které pořádáme, mají vždy stejný formát a využívají 9 panelů. Jeden z nich většinou používáme pro umístění nějaké fotografie na plný formát (rozměr 230 cm (v) x 120 cm (š)). Na zbývajících 8 panelech jsou pak umístěné kapa desky, jejichž plocha je 125 cm (v) x 110 cm (š). Pro výstavu je také možné využít dvou vitrín, případně audio či video záznam. Pro informaci jak vypadá právě probíhající výstava k Srpnu 68 se můžete podívat zde https://www.generace00.cz/fotogalerie/.

2. Musí mít každý panel textovou část v plném rozsahu 1.350 znaků?

Co se týče rozsahu textu. Maximální počet znaků včetně mezer jsme stanovili na 1.350 znaků na 1 panel, tj. maximálně 12.000 znaků celkem. Textu tedy může být méně a některé panely mohou být řešeny zcela vizuálně. Krátké info k obsahu výstavy najdete také zde https://www.generace00.cz/technicka-specifikace/.

3. Musí být celá práce postavena na výpovědích významných osob daného období nebo lidech, kteří je znali, nebo může být součástí i náš osobní názor na dané období, naše asociace pod pojmy totalitní stát, a dále komunismus v jiných zemích (např. Caucescu v Rumunsku nebo Čína)?

V první řadě je Vašim úkolem reflektovat téma TOTALITNÍ STÁT podle krátkého zadání: Co tě napadne jako první, když slyšíš spojení TOTALITNÍ STÁT? Je dnes nebezpečí vzniku TOTALITNÍHO STÁTU aktuální? Co nás učí naše historie – žili jsme v TOTALITNÍM STÁTĚ? Zamysli se, vzpomínej, ptej se a zkoumej! JAK TO VIDÍŠ TY?

JAK TO VIDÍŠ TY? jasně ukazuje, že se nám jedná o Váš názor. Ale tady nás také zajímá Vaše schopnost určit a odhalit, kde je jeho východisko (např. rodiče, známá osobnost, kniha, dokument, blog), protože tady může dojít ke zkreslení a našim cílem, pokud se tak stane, je toto zkreslení odhalit (např. tvrzení od babičky, že za komunizmu bylo všem líp je nutno podrobit kritickým otázkám typu: koho myslí tím “všem” nebo co přesně myslí slovem “líp” a taky si uvědomit, že se jedná o její názor, který nemusí odpovídat skutečného stavu věci – nejenom v naší době je kritické rozlišovat mezi názorem a skutečným stavem problému). Takže ano, zajímají nás také asociace, které Vás napadnou a taky můžete vykročit mimo geografické hranice Česka, resp. Československa.

4. Pokud může být součástí práce i život prostých lidí v tomto období, mohou být součástí práce i osobní věci (např. hračky, knihy, části oblečení)?

Ano, klidně můžete zapojit i běžné předměty jako hračky nebo část oblečení. V tomto případě ale myslete na technickou specifikaci a tedy na to, že výstava bude prezentována na panelech. Tyto věci můžete tedy odfotografovat a prezentovat je jako fotografii. Nicméně – v kapacitě muzea je poskytnout sokl, na kterém můžou být vystavené menší předměty (2-3, ale to také záleží na jejich velikosti). Doporučuji Vám pečlivě vybrat a do popisu projektu který nám zašlete zahrnout také předměty. Nezapomeňte nám zaslat jejich fotky! Pokud vyhrajete, tak pak pro výstavu zvážíme možnost jejich prezentace.