Jak citovat

UŽ JSI NĚKDY NĚCO CITOVAL?

Citovat se musí! Tedy je to lepší pro všechny a hlavně – citace je velký pomocník, když budeš hledat původní zdroj nebo jenom budeš chtít ověřit pravost informace.

Citovat znamená, že uvedeme ZDROJ, ze kterého daná informace, s kterou pracujeme, pochází. V principu musíme ověřit: KDO TO NAPSAL a KDE JSI TO NAŠEL.

Tak to je jednoduché, ne?

CO CITOVAT
Zjednodušeně řečeno citujeme jenom to, co řekl nebo napsal někdo jiný. Zdroj uvádíme také u různých grafů, tabulek a samozřejmě také je nutné uvést zdroj u veškeré obrazové dokumentace! Necitujeme informace, které jsou obecně známé a lehce ověřitelné – např. datum sametové revoluce.

A TEĎ JEDEN ZÁSADNÍ ROZDÍL:

CITUJEME, když zkopírujeme původní zdroj. Tento dáme do uvozovek! Příklad: „Pro studenty nejobtížnější, pro odborníka však zcela snadné, je rozhodnout, co patří k obecně užívaným nebo známým zjištěním, koncepcím a faktům v rámci oboru, jejž studuji.“ (Šanderová 2007)

PARAFRÁZUJEME, když volně zopakujeme myšlenky někoho jiného – tady odkážeme na původního autora. Příklad: Jak uvádí J. Šanderová (2007, s. 88), je pro studenty při citování neobtížnější rozhodnout, co patří mezi základní poznatky oboru.

NĚCO NA ZÁVĚR? Na konci nezapomeň uvést veškerou literaturu, kterou jsi při tvorbě svého textu použil! A to ideálně v tomto tvaru, aby se dal lehce dohledat:

ŠANDEROVÁ, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2007. ISBN 978-8086429-40-3.

NĚCO JSI NAŠEL NA INTERNETU? Citace i parafrázování v textu je stejné. A jak vypadá odkaz v seznamu literatury? Důležité je nezapomenout uvést datum, kdy jsi se na text díval, protože ten se klidně na druhý den může zase změnit.

Příklad: Heslo: Sametová revoluce; Wikipedie: Otevřená encyklopedie [online]. c2011 [cit. 17. 11. 2018]. Dostupný z WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce>.

Chceš více informací? Zkus zde.