Komise

Alexandr Koráb, historik
Je nutné se stále ptát, zkoumat a hledat, proč a v čí prospěch se události dějí. Dějiny jsou našim zrcadlem, zrcadlem našeho bytí na této Zemi a ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.

Michal Kučerák, lektor
Minulost se nemýlí; mýlíme se my lidé když vzpomínáme. Je to minulost sama, která nám pomáhá porozumět tomu kdo jsme a může nás naučit to, jak se stát lepšími. Minulost je totiž naší branou do budoucnosti.

Petr Mlch, šéfredaktor fotobanky ČTK

Světlana Ptáčníková, ředitelka Archivu bezpečnostních složek

Vojtěch Ripka, vedoucí oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
“Nudná jména, fakta a data – tak si mnoho lidí představuje historii. Historikové však uvažují o historii úplně jinak. Považují se za detektivy – často si nejsou jisti, co se stalo a co to znamená. Jen málokdy jsou mezi sebou ve shodě. Postup, ve kterém se člověk snaží přijít na to, co pořádně neví, nemá nic společného s bezduchým memorováním.” — Sam Wineburg, Stanfordova Univerzita

Michal Škop, Moravská zemská knihovna v Brně
“Psaní tříbí myšlení.”

Oldřich Tůma, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR